“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. “Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie wydrukó 3D oraz dronów” mająca na celu wdrażania operacji innowacyjnych na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 50 027,08 zł, w tym ze środków EFFROW 50 000 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Złocieniec.