Wykonujemy oprogramowanie na platformy:

PC

Android/IOS

Arduino, ESP, Raspberry PI

Języki programowania:

C/C++

C#

Java

HTML
CSS

Flutter (Dart)

Android (Java)